Wilhelm Jerusalem

o zespole

Zespół Wilhelm Jerusalem został założony w listopadzie 2012 roku w Białymstoku przez czwórkę licealistów. W swojej muzycę łączą delikatne, akustyczne brzmienia z intymnymi tekstami. Autorem piosenek i zarazem wokalistą jest Tomek Pawłowski. W skład zespołu wchodzą również Marysia Zimnoch (wiolonczela), Julia Brańska (altówka) i Jan Spierzak (gitara klasyczna) oraz Eweina Daria Łukaszewicz (skrzypce).

koncerty

mailfacebookyoutube